Grigori Sarolea

GrigoriSarolea

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinds mijn eerste geslaagde liedje “De Grote Beer” ben ik traag maar gestaag aan het schrijven gegaan. Uiteraard had ik al een lade vol met teksten, flarden van gedichten en gedachten. Echter, zo serieus nam ik mijn geschrijfsels niet. Dank aan vriend Jakob van Wielink, Lenneke Mietes (inmiddels geliefde levenspartner) en vele collegae van Buitenkunst. Zij gaven mij het dringend advies mezelf te openen en er echt werk van te gaan maken. Resultaat tot nu toe is een fijn liedtheaterprogramma. Van oorsprong noemde ik dit programma “De Grote Beer”, wat een werktitel bleek te zijn. Inmiddels gaat het programma eigenlijk over wat in het eerste liedje van het programma klinkt: “Waar ga je heen?” De Grote Beer komt in het midden van het programma hemelhelder tevoorschijn.

 

Naast mijn po√ętische liedjes schrijf ik van alles en nog wat. Het liefst gedichten en korte verhalen. Zomaar wat lossige gedachten of ‘tegeltjes’-tekstjes fladderen soms ook uit mijn pen. Ja ik schrijf lekker ouderwets in een schrijfboek met pen of potlood. Maria Mazarakis van het Inspiratiehuis Arnhem merkte mijn schrijfwerk op en nodigde mij uit om haar huisdichter te worden. Met trots heb ik deze eretaak op mij genomen en verschijnen er regelmatig gedichten en andere gedachten op haar website: www.inspiratiehuisarnhem.nl. Daarnaast is het Inspiratiehuis zelf van diverse teksten voorzien.

Via deze site zal ik zo af en toe ook publiceren.

Tot gauw,

Grigori